Волво Клуб - България

Пълна версия: Диагностика на Алтернатора
В момента виждате орязана версия на нашия форум. Вижте пълната версия с подходящо форматиране.
Страници: 1 2
В някои от последните теми прочетох за проблеми, които е доста вероятно да се дължат на неизправности в зарядната система на автомобила (‘намигащи фарове’, гаснене и др.). Добре е, че много колеги откликват на момента със съвети и препоръки, които в повечето случаи са много правилни и ценни. За съжаление, попаднах и на някои ‘експертни’ мнения, които направо ме ме ужасиха. За това реших да опиша как много бързо (за не повече от 5мин.) и безопасно можем да направим доста пълна диагностика на зарядната система на автомобила.
Преди това обаче, искам да подчертая дебело следното:
НИКОГА не откачайте която и да било клема на акукулатора при работещ двигател. Съответно, уверете се че ‘майсторът’, на който поверявате автомобила си няма да сътвори тази дивотия.
При работещ двигател акумулаторът се явява товар за системата. При откачането му, алтернаторът генерира напрежителен пик от порядъка на 80 до 120 волта. Такова напрежение спокойно кон тръшва, та камо ли чувствителната електроника на автомобила, проектирана да работи при напрежения не по-високи от 15 волта (вижте и тази тема: http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?t=1298).

За самият тест ще Ви е нужен мулти-метър(мултицет) и един помощник, който да ‘пали’ колата и да щрака копчетата, докато Вие правите измерванията.
1. Настройте уреда за измервате на напрежение, обхват поне 20V DC(постоянен ток).
2. Допрете положителна сонда до (+) клемата на акумулатора и отрицателната сонда до (-) клемата. Осигурете добър контакт директо върху самите клеми (не на скобите или кабелите).
3. Наблюдавайте показанието на уреда докато помощникът Ви стартира двигателя.
4. Напрежението не трябва да пада под 10V(9.6 V при отрицателни температури). Ако напрежението е по-ниско:
- Акумулаторът трябва да се зареди. Проверете нивото на течността.
- Възможно е да имате неизправност в стартера.
5. Повторете измерването като този път свържете уреда към скобите на клемите. Ако отчетеното показанието се различава от предишното с повече от 0,1V имате не добър контакт. Почистете скобите и клемите на акумулатора.
6. Направете ново измерване, като този път свържете (+) сондата на мулти-метъра към (+) терминала на стартера и (-) сондата към корпуса на стартера.
Ако отчетете показание, което се различава с повече от 0.5V от предишното, вероятно имате проблем с кабелите(не добър контакт, прокъсване).
7. Отново свържете уреда директно на клемите на акумулатора, както в т.2.
При двигател работещ на празни обороти включете дългите светлини или друг голям консуматор(климатик, нагреватели на стъкла). Измереното напрежение трябва да е в диапазона 13.8V до 14.2V(понякога и малко по-високо, до 14.5V).
8. Увеличете оборотите на двигателя до около1500 – 2000. Отчетеното напрежение трябва да е в диапазона 14.2V до 14.6V. Ако напрежението е по-ниско от 14.2V е възможно да е дефектирала изправителната група диоди в алтернатора.
9. Поддържайки същите обороти (1500-2000), изключете всички консуматори. Следете показанието на уреда в продължение на 1- 2мин. Напрежението не трябва да надвишава 14.8V. По-високи стойности са показател за неизправност в регулатора на напрежение.
10. Превключете уреда на обхват за измерване на променливо напрежение (VAC). Включете отново някой голям консуматор на ток. Ако показанието на уреда превишава 0.5V(АС), това отново е показател за неизправност в регулатора на напрежение.
11. И един последен, елементарен и не много показателен тест. Доближете тънка метална отвертка до корпуса на алтернатора (в центъра, там където е оста на ротора). Ако той въобще работи като генератор на ток би трябвало да усетите слабо магнитно привличане.

Ако след теста установите някаква неизправност и имате желание да се захванете с ремонта на алтернатора, пишете и ще пратя по-пълна информация как да тесвате отделните части - ротор, статор, четки, регулатор и т.н.

PS. Препоръчвам Ви този сайт:
http://www.bcae1.com/charging.htm
Много популярно са обяснени и онагледени(анимация) основните принципи и процеси в зарядната система на автомобила.
В някои от последните теми прочетох за проблеми, които е доста вероятно да се дължат на неизправности в зарядната система на автомобила (‘намигащи фарове’, гаснене и др.). Добре е, че много колеги откликват на момента със съвети и препоръки, които в повечето случаи са много правилни и ценни. За съжаление, попаднах и на някои ‘експертни’ мнения, които направо ме ме ужасиха. За това реших да опиша как много бързо (за не повече от 5мин.) и безопасно можем да направим доста пълна диагностика на зарядната система на автомобила.
Преди това обаче, искам да подчертая дебело следното:
НИКОГА не откачайте която и да било клема на акукулатора при работещ двигател. Съответно, уверете се че ‘майсторът’, на който поверявате автомобила си няма да сътвори тази дивотия.
При работещ двигател акумулаторът се явява товар за системата. При откачането му, алтернаторът генерира напрежителен пик от порядъка на 80 до 120 волта. Такова напрежение спокойно кон тръшва, та камо ли чувствителната електроника на автомобила, проектирана да работи при напрежения не по-високи от 15 волта (вижте и тази тема: http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?t=1298).

За самият тест ще Ви е нужен мулти-метър(мултицет) и един помощник, който да ‘пали’ колата и да щрака копчетата, докато Вие правите измерванията.
1. Настройте уреда за измервате на напрежение, обхват поне 20V DC(постоянен ток).
2. Допрете положителна сонда до (+) клемата на акумулатора и отрицателната сонда до (-) клемата. Осигурете добър контакт директо върху самите клеми (не на скобите или кабелите).
3. Наблюдавайте показанието на уреда докато помощникът Ви стартира двигателя.
4. Напрежението не трябва да пада под 10V(9.6 V при отрицателни температури). Ако напрежението е по-ниско:
- Акумулаторът трябва да се зареди. Проверете нивото на течността.
- Възможно е да имате неизправност в стартера.
5. Повторете измерването като този път свържете уреда към скобите на клемите. Ако отчетеното показанието се различава от предишното с повече от 0,1V имате не добър контакт. Почистете скобите и клемите на акумулатора.
6. Направете ново измерване, като този път свържете (+) сондата на мулти-метъра към (+) терминала на стартера и (-) сондата към корпуса на стартера.
Ако отчетете показание, което се различава с повече от 0.5V от предишното, вероятно имате проблем с кабелите(не добър контакт, прокъсване).
7. Отново свържете уреда директно на клемите на акумулатора, както в т.2.
При двигател работещ на празни обороти включете дългите светлини или друг голям консуматор(климатик, нагреватели на стъкла). Измереното напрежение трябва да е в диапазона 13.8V до 14.2V(понякога и малко по-високо, до 14.5V).
8. Увеличете оборотите на двигателя до около1500 – 2000. Отчетеното напрежение трябва да е в диапазона 14.2V до 14.6V. Ако напрежението е по-ниско от 14.2V е възможно да е дефектирала изправителната група диоди в алтернатора.
9. Поддържайки същите обороти (1500-2000), изключете всички консуматори. Следете показанието на уреда в продължение на 1- 2мин. Напрежението не трябва да надвишава 14.8V. По-високи стойности са показател за неизправност в регулатора на напрежение.
10. Превключете уреда на обхват за измерване на променливо напрежение (VAC). Включете отново някой голям консуматор на ток. Ако показанието на уреда превишава 0.5V(АС), това отново е показател за неизправност в регулатора на напрежение.
11. И един последен, елементарен и не много показателен тест. Доближете тънка метална отвертка до корпуса на алтернатора (в центъра, там където е оста на ротора). Ако той въобще работи като генератор на ток би трябвало да усетите слабо магнитно привличане.

Ако след теста установите някаква неизправност и имате желание да се захванете с ремонта на алтернатора, пишете и ще пратя по-пълна информация как да тесвате отделните части - ротор, статор, четки, регулатор и т.н.

PS. Препоръчвам Ви този сайт:
http://www.bcae1.com/charging.htm
Много популярно са обяснени и онагледени(анимация) основните принципи и процеси в зарядната система на автомобила.
Как при наличие на изправен реле регулатор и изключен акумулатор напрежението на автомобила при работещ двигател ще стане 80-120 волта.
Съвременните реле регулатори са електронни и са изградини с операционни усилватели от типа LM311.Тези интегрални схеми представляват компаратори на напрежение и се превключват при
разлики на напрежението м/у двата им входа равна на части от волта.При превключването си компаратора включва или изключва възбуждането на алтернатора и поддържа напрежението на автомобилната инсталация в определени граници.Скоростта на превключване на компаратора е от порядъка на нано секунди затова следенето на напрежението е много точно.Следователно появата на напрежителни пикова е изключена.Ако предположим че този пик е противо ЕДН ще сгрешим защото в релето е вграден гасящ диод който включва възбудителката накъсо при поява на противо ЕДН.Появата на такива пикове е възможна при автомобили оборудвани с реле регулатори от типа РР380 или аналозите му но те са отживелица.
Как при наличие на изправен реле регулатор и изключен акумулатор напрежението на автомобила при работещ двигател ще стане 80-120 волта.
Съвременните реле регулатори са електронни и са изградини с операционни усилватели от типа LM311.Тези интегрални схеми представляват компаратори на напрежение и се превключват при
разлики на напрежението м/у двата им входа равна на части от волта.При превключването си компаратора включва или изключва възбуждането на алтернатора и поддържа напрежението на автомобилната инсталация в определени граници.Скоростта на превключване на компаратора е от порядъка на нано секунди затова следенето на напрежението е много точно.Следователно появата на напрежителни пикова е изключена.Ако предположим че този пик е противо ЕДН ще сгрешим защото в релето е вграден гасящ диод който включва възбудителката накъсо при поява на противо ЕДН.Появата на такива пикове е възможна при автомобили оборудвани с реле регулатори от типа РР380 или аналозите му но те са отживелица.
За съжаление процесите са доста по-сложни и за да не бъда оттегчителен с дълги обяснения, бих Ви препоръчал да пуснете едно търсене в Internet за ALTERNATOR LOAD DUMP. Ще намерите много информация за същината, последствията, начините за защита, най-новите разработки, патенти и др.
Аз за илюстрация прилагам една картинка и пак повтарям - не дърпайте Дявола за опашката. Да, работи се по защитите, както в самия алтернатор, така и на нивото на отделните електронни компоненти. Доколкото аз съм запознат, за сега решение, което да гарантира 100% защита няма.
Аз лично съм проектирал поне 5 интегрални схеми с приложения в автомобило-строенето. В спецификациите на всичките клиенти (GM, PSA, Magnetti-Marelli...) винаги е присъствало изискването за Load Dump защита, т.е. пренапрежение до 120V. И разбира се, елктронните ни схеми винаги са удовлетворявали този стандарт, НО....
По редица причини, точно тази област от проектирането на микро-електронни схеми си е нещо като 'черна магия'. Аз лично не бих си правил скъпо струващи експерименти, но ако някой много държи да тества надеждността на електронните компоненти в автомобила си за своя сметка....
За съжаление процесите са доста по-сложни и за да не бъда оттегчителен с дълги обяснения, бих Ви препоръчал да пуснете едно търсене в Internet за ALTERNATOR LOAD DUMP. Ще намерите много информация за същината, последствията, начините за защита, най-новите разработки, патенти и др.
Аз за илюстрация прилагам една картинка и пак повтарям - не дърпайте Дявола за опашката. Да, работи се по защитите, както в самия алтернатор, така и на нивото на отделните електронни компоненти. Доколкото аз съм запознат, за сега решение, което да гарантира 100% защита няма.
Аз лично съм проектирал поне 5 интегрални схеми с приложения в автомобило-строенето. В спецификациите на всичките клиенти (GM, PSA, Magnetti-Marelli...) винаги е присъствало изискването за Load Dump защита, т.е. пренапрежение до 120V. И разбира се, елктронните ни схеми винаги са удовлетворявали този стандарт, НО....
По редица причини, точно тази област от проектирането на микро-електронни схеми си е нещо като 'черна магия'. Аз лично не бих си правил скъпо струващи експерименти, но ако някой много държи да тества надеждността на електронните компоненти в автомобила си за своя сметка....
S80_Silver написа:Аз лично съм проектирал поне 5 интегрални схеми с приложения в автомобило-строенето. В спецификациите на всичките клиенти (GM, PSA, Magnetti-Marelli...) винаги е присъствало изискването за Load Dump защита, т.е. пренапрежение до 120V. И разбира се, елктронните ни схеми винаги са удовлетворявали този стандарт, НО....
По редица причини, точно тази област от проектирането на микро-електронни схеми си е нещо като 'черна магия'.
О-о-о-о колега.. случайно и аз съм проектант на ИС и случайно пак се занимаваме с чипове предимно за автомобилостроенето Wink ама ти май си извън Бг..
Напълно съм съгласен с мнението по-горе.. даже понякога се чудя как изобщо работят чиповете дет ги правим Wink
S80_Silver написа:Аз лично съм проектирал поне 5 интегрални схеми с приложения в автомобило-строенето. В спецификациите на всичките клиенти (GM, PSA, Magnetti-Marelli...) винаги е присъствало изискването за Load Dump защита, т.е. пренапрежение до 120V. И разбира се, елктронните ни схеми винаги са удовлетворявали този стандарт, НО....
По редица причини, точно тази област от проектирането на микро-електронни схеми си е нещо като 'черна магия'.
О-о-о-о колега.. случайно и аз съм проектант на ИС и случайно пак се занимаваме с чипове предимно за автомобилостроенето Wink ама ти май си извън Бг..
Напълно съм съгласен с мнението по-горе.. даже понякога се чудя как изобщо работят чиповете дет ги правим Wink
Цитат:О-о-о-о колега.. случайно и аз съм проектант на ИС и случайно пак се занимаваме с чипове предимно за автомобилостроенето ама ти май си извън Бг..

А бе, то много не ми се искаше да си признавам, че то сега за всички проблеми все нас ще 'благославят' Smile
А ти случайно да не си в MELEXIS, защото аз от там почнах на времето.
Цитат:О-о-о-о колега.. случайно и аз съм проектант на ИС и случайно пак се занимаваме с чипове предимно за автомобилостроенето ама ти май си извън Бг..

А бе, то много не ми се искаше да си признавам, че то сега за всички проблеми все нас ще 'благославят' Smile
А ти случайно да не си в MELEXIS, защото аз от там почнах на времето.
Страници: 1 2