Волво Клуб - България

Пълна версия: Кога да де-активираме DSTC системата?
В момента виждате орязана версия на нашия форум. Вижте пълната версия с подходящо форматиране.
Страници: 1 2 3
Преди да можем да отговорим на този въпрос трябва по-подробно да се запознаем с функциите и начина на действие на тази система на активно окачване.
В автомобилите VOLVO се вгражда една от следните два вида системи за активно окачване - STC(Stability and Traction Control) или DSTC(Dynamic Stability and Traction Control).

STC(Stability and Traction Control) или Ситема за Стабилност и Контрол на Сцеплението е стандартно изпълнение за автомобилите произведени след 1999 год. Както се вижда от самото наименование, системата има две основни функции:
1.Контрол на сцеплението между двигателните колела на автомобила и пътната настилка - Traction Control, или още известна като ASR(Automatic Slip Recovery), акроним ползуван от други автомобилни производители. Най-просто, TC може да се разглежда като пълна противоположност на ABS системата. ABS осъществява контрол при спиране, докато TC действа при потегляне, ускоряване и като цяло по време на движение. ABS намалява и/или преразпределя спирачния натиск, докато TC, точно на обратно, прилага допълнителен натиск с цел да осигури максималното сцепление с пътя. Основен елемент на ситемата са сензорни устройства, които следят скоростта на въртене на всяко от колелетата и предават информацията на съответния микро-контролер. Най-общо, TC се задейства в една от следните две ситуации. Първо, при отчетена разлика между скоростта на въртене на едното и другото двигателно колело, т.е. когато едното колело буксува. И второ, когато и двете двигателни колелета буксуват(за сравнение се ползува скоростта на въртене на не-двигателните). За да възстанови нарушения баланс, ситемата за контрол на сцеплението моментално реагира като упражнява лек натиск върху спирачките на колелото с по-висока скорост на въртене. Това е валидно само при скорост до 40км/ч. При по-висока скорост TC въздейства чрез намаляване мощността на двигателя.
2. Контрол на стабилността. За разлика от TC и ABS, които следят и контролират сцеплението на гумите в посока успоредна на посоката на движение, системата за контрол на стабилността следи сцеплението в посока перпендикулярна на посоката на движение, т.е. следи за поднасяне на автомобила. Контролът не зависи от скоростта на автомобила и се осъществява чрез намаляване на мощността/тягата на двигателя(редуциране на притока на гориво).

DSTC(Dynamic Stability and Traction Control) – Динамична Стабилност и Контрол на Сцеплението. По настоящем само като опция, но се предвижда като стандартно изпълнение от 2007 год. Това е по-усъвършенстваната, и съответно по-сложна система, която включва допълнителни сензори и жироскопични датчици. Следейки ъгъла на завъртане на предните колела, системата си ‘създава представа’ за желаната траектория, която непрекъснато сравнява с текущото положение на автомобила. При наличие на отклонения DSTC се задейства, като по този начин намалява опасността от поднасяне. Контролът отново е или чрез упражняване на лек спирачен натиск, или чрез намаляване тягата на двигателя, или комбинация от двете. И тук трябва да направим едно много важно заключение. При управление на автомобил с DSTC, евентуалното занасяне НЕ ТРЯБВА да се контрира с познатото на всички завъртане на волана в посока на занасянето, защото това само ще обърка компютъра. В този случай, волана трябва да се държи така, че гумите да сочат желаната правилна траектория на автомобила.
От всичко казано до тук, аз бих направил заключението, че в 90% от случаите (D)STC се явява една много полезна за водача контролна система, която улеснява управлението, особено при утежнени пътни условия(дъжд, сняг, лед), и намалява опасността от възникване на ПТП. За съжаление, има и ситуации, в които (D)STC не само че не помага, но и пречи. Представете си, че вече сте затънали в дълбок сняг, респективно кал или пясък и трябва да ‘разклатите’ колата напред-назад за да се измъкнете с буксуване. (D)STC няма да Ви го позволи(поне не до пролетта). Или пък се засилвате за да изкачите заснежен баир. Последното нещо, което искате е компютърът да Ви ‘върне газта’ или натисне спирачките малко преди върха. Ами ако трябва да потеглите от място на стръмен участък с добре утъпкан и ‘излъскан’ сняг?
В тези и други подобни (типични за българската зима) ситуации аз бих Ви посъветвал да де-активирате (D)STC системата, но не забравяйте да я включите отново след като сте преминете препятсвието и условията се нормализират.

P.S.
1.Това писание визира предимно автомобилите с предно предаване
2. През тази година VOLVO патентова нова система, наречена Instant Traction, за която обаче нямам пълна информация. Знам само, че се вгражда в AWD моделите.
3. На този сайт:
http://www.volvo.com/group/global/en-gb/.../pr405.htm
може да видите оригиналното прес-комюнике на VOLVO, представящо новата(през 1999 год.) (D)STC система.
Преди да можем да отговорим на този въпрос трябва по-подробно да се запознаем с функциите и начина на действие на тази система на активно окачване.
В автомобилите VOLVO се вгражда една от следните два вида системи за активно окачване - STC(Stability and Traction Control) или DSTC(Dynamic Stability and Traction Control).

STC(Stability and Traction Control) или Ситема за Стабилност и Контрол на Сцеплението е стандартно изпълнение за автомобилите произведени след 1999 год. Както се вижда от самото наименование, системата има две основни функции:
1.Контрол на сцеплението между двигателните колела на автомобила и пътната настилка - Traction Control, или още известна като ASR(Automatic Slip Recovery), акроним ползуван от други автомобилни производители. Най-просто, TC може да се разглежда като пълна противоположност на ABS системата. ABS осъществява контрол при спиране, докато TC действа при потегляне, ускоряване и като цяло по време на движение. ABS намалява и/или преразпределя спирачния натиск, докато TC, точно на обратно, прилага допълнителен натиск с цел да осигури максималното сцепление с пътя. Основен елемент на ситемата са сензорни устройства, които следят скоростта на въртене на всяко от колелетата и предават информацията на съответния микро-контролер. Най-общо, TC се задейства в една от следните две ситуации. Първо, при отчетена разлика между скоростта на въртене на едното и другото двигателно колело, т.е. когато едното колело буксува. И второ, когато и двете двигателни колелета буксуват(за сравнение се ползува скоростта на въртене на не-двигателните). За да възстанови нарушения баланс, ситемата за контрол на сцеплението моментално реагира като упражнява лек натиск върху спирачките на колелото с по-висока скорост на въртене. Това е валидно само при скорост до 40км/ч. При по-висока скорост TC въздейства чрез намаляване мощността на двигателя.
2. Контрол на стабилността. За разлика от TC и ABS, които следят и контролират сцеплението на гумите в посока успоредна на посоката на движение, системата за контрол на стабилността следи сцеплението в посока перпендикулярна на посоката на движение, т.е. следи за поднасяне на автомобила. Контролът не зависи от скоростта на автомобила и се осъществява чрез намаляване на мощността/тягата на двигателя(редуциране на притока на гориво).

DSTC(Dynamic Stability and Traction Control) – Динамична Стабилност и Контрол на Сцеплението. По настоящем само като опция, но се предвижда като стандартно изпълнение от 2007 год. Това е по-усъвършенстваната, и съответно по-сложна система, която включва допълнителни сензори и жироскопични датчици. Следейки ъгъла на завъртане на предните колела, системата си ‘създава представа’ за желаната траектория, която непрекъснато сравнява с текущото положение на автомобила. При наличие на отклонения DSTC се задейства, като по този начин намалява опасността от поднасяне. Контролът отново е или чрез упражняване на лек спирачен натиск, или чрез намаляване тягата на двигателя, или комбинация от двете. И тук трябва да направим едно много важно заключение. При управление на автомобил с DSTC, евентуалното занасяне НЕ ТРЯБВА да се контрира с познатото на всички завъртане на волана в посока на занасянето, защото това само ще обърка компютъра. В този случай, волана трябва да се държи така, че гумите да сочат желаната правилна траектория на автомобила.
От всичко казано до тук, аз бих направил заключението, че в 90% от случаите (D)STC се явява една много полезна за водача контролна система, която улеснява управлението, особено при утежнени пътни условия(дъжд, сняг, лед), и намалява опасността от възникване на ПТП. За съжаление, има и ситуации, в които (D)STC не само че не помага, но и пречи. Представете си, че вече сте затънали в дълбок сняг, респективно кал или пясък и трябва да ‘разклатите’ колата напред-назад за да се измъкнете с буксуване. (D)STC няма да Ви го позволи(поне не до пролетта). Или пък се засилвате за да изкачите заснежен баир. Последното нещо, което искате е компютърът да Ви ‘върне газта’ или натисне спирачките малко преди върха. Ами ако трябва да потеглите от място на стръмен участък с добре утъпкан и ‘излъскан’ сняг?
В тези и други подобни (типични за българската зима) ситуации аз бих Ви посъветвал да де-активирате (D)STC системата, но не забравяйте да я включите отново след като сте преминете препятсвието и условията се нормализират.

P.S.
1.Това писание визира предимно автомобилите с предно предаване
2. През тази година VOLVO патентова нова система, наречена Instant Traction, за която обаче нямам пълна информация. Знам само, че се вгражда в AWD моделите.
3. На този сайт:
http://www.volvo.com/group/global/en-gb/.../pr405.htm
може да видите оригиналното прес-комюнике на VOLVO, представящо новата(през 1999 год.) (D)STC система.
Цитат:При управление на автомобил с DSTC, евентуалното занасяне НЕ ТРЯБВА да се контрира с познатото на всички завъртане на волана в посока на занасянето, защото това само ще обърка компютъра. В този случай, волана трябва да се държи така, че гумите да сочат желаната правилна траектория на автомобила.

много филмчета съм гледал как работят тия системки, сигурно наистина помагат, но когато поднесе колата, едва ли ще имам време да си мисля накъде трябва да ми сочат колелата, за да ми помогне. Всичко става толкова бързо че се реагира инстинктивно и става така, че всички тези благинки пречат :oops: :oops:
Цитат:При управление на автомобил с DSTC, евентуалното занасяне НЕ ТРЯБВА да се контрира с познатото на всички завъртане на волана в посока на занасянето, защото това само ще обърка компютъра. В този случай, волана трябва да се държи така, че гумите да сочат желаната правилна траектория на автомобила.

много филмчета съм гледал как работят тия системки, сигурно наистина помагат, но когато поднесе колата, едва ли ще имам време да си мисля накъде трябва да ми сочат колелата, за да ми помогне. Всичко става толкова бързо че се реагира инстинктивно и става така, че всички тези благинки пречат :oops: :oops:
gadnia_metal написа:
Цитат:При управление на автомобил с DSTC, евентуалното занасяне НЕ ТРЯБВА да се контрира с познатото на всички завъртане на волана в посока на занасянето, защото това само ще обърка компютъра. В този случай, волана трябва да се държи така, че гумите да сочат желаната правилна траектория на автомобила.

много филмчета съм гледал как работят тия системки, сигурно наистина помагат, но когато поднесе колата, едва ли ще имам време да си мисля накъде трябва да ми сочат колелата, за да ми помогне. Всичко става толкова бързо че се реагира инстинктивно и става така, че всички тези благинки пречат :oops: :oops:

Вярно е, че при критични ситуации човек действа инстиктивно, но не съм съгласен, че тези "благинки" пречат. Ако пречеха, нямаше да се монтират на почти всички нови автомобили, та даже и във Формула1.
Все пак си мисля, че най-важното е да запазиш самообладание и да не се паникьосаш.
gadnia_metal написа:
Цитат:При управление на автомобил с DSTC, евентуалното занасяне НЕ ТРЯБВА да се контрира с познатото на всички завъртане на волана в посока на занасянето, защото това само ще обърка компютъра. В този случай, волана трябва да се държи така, че гумите да сочат желаната правилна траектория на автомобила.

много филмчета съм гледал как работят тия системки, сигурно наистина помагат, но когато поднесе колата, едва ли ще имам време да си мисля накъде трябва да ми сочат колелата, за да ми помогне. Всичко става толкова бързо че се реагира инстинктивно и става така, че всички тези благинки пречат :oops: :oops:

Вярно е, че при критични ситуации човек действа инстиктивно, но не съм съгласен, че тези "благинки" пречат. Ако пречеха, нямаше да се монтират на почти всички нови автомобили, та даже и във Формула1.
Все пак си мисля, че най-важното е да запазиш самообладание и да не се паникьосаш.
Вярно е, че при критични ситуации човек действа инстиктивно, но не съм съгласен, че тези "благинки" пречат. Ако пречеха, нямаше да се монтират на почти всички нови автомобили, та даже и във Формула1.
Все пак си мисля, че най-важното е да запазиш самообладание и да не се паникьосаш.[/quote]

Ами формула 1 не е най-доброто сравнение защото болидите се управляват по друг начин, като картинг. За да остане колата стабилна не трябва да има приплъзвания и сравнено с обикновения автомобил е много полезни когато караме по асвалт и попаднем да речем в усойно място..... но да си представим например че е рали автомобил на макадам с подобна система няма да успее да вземе нито един завой на ръчна :lol:
Или да се опитаме да искачим стръмен песъчлив хълм тогава вече ще се видим в чудо.... но явно е измислено как да се реагира при такива положения Smile
Вярно е, че при критични ситуации човек действа инстиктивно, но не съм съгласен, че тези "благинки" пречат. Ако пречеха, нямаше да се монтират на почти всички нови автомобили, та даже и във Формула1.
Все пак си мисля, че най-важното е да запазиш самообладание и да не се паникьосаш.[/quote]

Ами формула 1 не е най-доброто сравнение защото болидите се управляват по друг начин, като картинг. За да остане колата стабилна не трябва да има приплъзвания и сравнено с обикновения автомобил е много полезни когато караме по асвалт и попаднем да речем в усойно място..... но да си представим например че е рали автомобил на макадам с подобна система няма да успее да вземе нито един завой на ръчна :lol:
Или да се опитаме да искачим стръмен песъчлив хълм тогава вече ще се видим в чудо.... но явно е измислено как да се реагира при такива положения Smile
Цитат:да се опитаме да искачим стръмен песъчлив хълм тогава вече ще се видим в чудо.... но явно е измислено как да се реагира при такива положения

Ами за точно такива ситуации е педвидена възможността да можеш да изключиш с натискането на едно копче Ситемата за Стабилност и Контрол на Сцеплението. Или пък ако искаш да тръгнеш демонстративно със свирене и пушек от превъртане на гумите.
Цитат:да се опитаме да искачим стръмен песъчлив хълм тогава вече ще се видим в чудо.... но явно е измислено как да се реагира при такива положения

Ами за точно такива ситуации е педвидена възможността да можеш да изключиш с натискането на едно копче Ситемата за Стабилност и Контрол на Сцеплението. Или пък ако искаш да тръгнеш демонстративно със свирене и пушек от превъртане на гумите.
Страници: 1 2 3