Волво Клуб - България

Full Version: Можели да се ремонтира вакум помпа за volvo 340 d.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Здравейте! Интересува ме,можели да се ремонтира,или трябва нова и къде и как? волво 340 Д 1.7 Ще съм благодарен,ако някой помогне.
Какви са симптомите при тебе аз имам 940 ка и като натисна спирачката 3-4 пъти последователно се втвърдява и искам и аз да я ремонтирам май има ремонтни комплекти.