Волво Клуб - България

Full Version: Volvo Files
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Ето тук съм качил някои неща за волво, включително и прословутият хайнс рипейър буук (има изключително малко информация, но нали беше зор да го имаме...).

<!-- m --><a class="postlink" href="http://store3.data.bg/volvoforlife/VolvoData/">http://store3.data.bg/volvoforlife/VolvoData/</a><!-- m -->

ВНИМАНИЕ Всички файлове са защитени с парола. За всички архиви паролата е "volvobg". Не всеки потърсил инфомация за волво в дата.бг да може да ползва свободно. Това се налага, защото дата.бг НЕ Е СВОБОДНАТА зона.

За хората извън БГ - да пращат ЛС ще измислим начин за обмен на файловете.
Е направо вие със sasho_s40 ни разбихте от информация.Поздравления и на теб. :wink: