Волво Клуб - България

Full Version: 480 ще ги добавяме ли в ретро
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Здравейте колеги предлагам да добавим 480 тките
Рано май още! Но и тяхното време ще дойде!
Въобще не е рано,а тъкмо на време.За ретро автомобил се води 30 годишен,не от датата на производство на колата,а от пускането на модела в серийно производство.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.volvocars.com/bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE/46-480">http://www.volvocars.com/bg/%D0%B7%D0%B ... %BE/46-480</a><!-- m -->.
Може и да не съм прав,но така съм чувал.
В същност, 480-ките все още са янгтаймери и не толкова ретро, а според правилата на FIVA освен, че трябва да е произведена преди 30 години конкретната кола, трябва и да не се ползва за ежедневни нужди, а да се изкарва само за паради, ретро мероприятия и.т.н. Но определено не е далеч времето когато и тези коли ще са си ретро.