Волво Клуб - България

Full Version: Музика във volvo v40
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Здравейте, колеги! Искам да си сменя музиката във волвака-v40 2001, като искам ако е възможно само дс се смент всички говорители без да се слагат усилватели и подменят плеъри. Ако, не се лъж за 6 говорителя или 8, ако кръглите решетки над задните стъкла в багажника са за пищяли, и съб в багажника. Какво бихте ме посъветвали? Коклко вата трябва да са говорителите, какви да бъдат и т.н. Блгодаря предварително!