Волво Клуб - България

Full Version: Колко биоетанол има в бензина?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Здравейте Колеги,
Карам Волво флексифюъл (може да сипвам освен бензин и биоетанол).
Споделям какво ми направи впечатление, след като прочетох колата с Вида и случайно зададох параметъра за съотношението на биоетанол в бензина. Резултата беше 11,5 % при масово заявено на бензиностанциите 7%. Зареждам на известна верига бензиностанции, при това на тази, която се намира точно пред главния им офис на бул. Шипченски проход.
"Натоварих" се естествено. "Тия ни цакат с топла бира"...
Ще проверя количеството на биоетанола и в някои други, по-непретенциозна вериги и ще пиша за резултата.
Само за справка ще Ви споделя, че когато съм я карал само на биоетанол разхода на гориво е с около 2 литра на 100 километра повече. Изводите бихте могли да си направите и Вие.
Поздрави
Андро