Волво Клуб - България

Full Version: Overdrive unit B20
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Здравейте колеги,

Създавам тази тема, за да придобия информация от Вас относно поставянето на оverdrive за двигател B20.

Имам следните въпроси:

1. Възможно ли е поставянето й?
2. Знаете ли какъв фабричен номер има тази част? Може ли да се намери в България?
3. Какви промени по задвижващата част трябва да се направят?

Благодаря Ви предварително за информацията.
Искаш да имаш 5-та ли?
bg_tiger1978 Wrote:Искаш да имаш 5-та ли?

Точно.
От първите 2-ки няма ли такива, за готов донор?
bg_tiger1978 Wrote:От първите 2-ки няма ли такива, за готов донор?

Кои първи 2-ки ?
Ами втора серия 244/245, двойкаджиите да отговорят.
Имам кутия м46 от д24 но няма проблем да стане . Ще трябва да се направят някои промени по инсталацията ,ще трябва да се промени положението на скоростния лост . Проблема ще бъде с кардана , трябва да се направи по размер м46 е по-дълга от м45. Не е кой знае колко зор но си иска време
Има петстепенна кутия за В20 - М45 !
А може и да монтираш М47 с кардан за нея.
На 2-ра серия ги има масово...
Трябва ти кола донор, това е !