Волво Клуб - България

Full Version: Волво 360 glt
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Здравейте колеги ,наскоро се сдобих с Волво 360 и искам всичко по колата да е автентично ,имам нужда от оригинален касетофон и пластмасовите малки решетки Каде са на предната броня ..и други елементи трябват но тези най ме дразнят...благодаря