Волво Клуб - България

Full Version: Заден спойлер за Volvo 850, V70, V70 XC до 1999 OEM 9134942
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Заден спойлер за Volvo V70, V70 XC до 1999 OEM 9134942

Има си планки за закрепване

Цвят - черен

Състояние - добро, няма счупено или пукнато

Местоположение - София

за контакти 0888951478
Имаш ли снимки на спойлера