Волво Клуб - България

Full Version: Сервиз във Варна?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Здравейте,

От миналата седмица съм собственик на 2005 Volvo S80 2.5T, за което липсва сервизна история и искам да го обслужа както си му е реда - масло, ремък, течности, PCV и т.н., но не се доверявам на познатите ми механици, които нямат опит с тези машини.

Бихте ли ми препоръчали добър сервиз във Варна, на който мога да се доверя?

Благодаря предварително Smile

Имате ли лични впечатления от този сервиз?
Здравей!Търсиш Севдо,сервиза му е на Товарна гара.От опит знам!Успех!