Волво Клуб - България

Full Version: Продавам волво S80 2,9 Газ/Автоматик
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Здравейте пичове ... след 2 години е време да се разделя с големия и верен кораб.

Прилагам линк към обявата си тъй като там подробно съм описал нещата по нея.

https://www.mobile.bg/11599724930246531