Волво Клуб - България

Full Version: вежди за фаровеv50
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
продавам  карбонови вежди за фарове на v50. аз ги взех за моето c70ll но фаровете ми се оказаха по обли.
 цена 50лв. има и мито което съм платил за това цената е друга от в алито
Carbon Fiber Car Headlight Eyebrow Cover Trim Head light lamp Eyebrows Decoration for Volvo S40 V50 2004 2012|Car Light Assembly| - AliExpress