Волво Клуб - България

Full Version: Реглаж на преден мост. Добър сервиз в София?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Здравейте, колеги! Препоръчайте ми добър сервиз за реглаж на преден мост в София където си разбират от работата и са съвестни? Ходил съм в кв. "Дружба" Преди зеленчуковата борса. Не съм доволен. До сега 3 коли съм карал там. Винаги излизат с номера за стар винт и трудно развиване, което е начин на товарене и ме дразнят подобни хитринки. Последният път даже даже не коригира външните наклони на гумите и се оказа, че не е свършена добре работата.
бул. ,,Ботевградско шосе“ 441 там съм ходил преди време, апаратурата е модерна с лазер.
Зад магазина на Маргел май беше.
Красна поляна - вагон ресторанта, автосервиз Ади 95 мисля, че беше. Много добър и като отношение, и като оборудване за реглаж.