Волво Клуб - България

Full Version: Диагностика Volvo VIDA DiCE 2014D
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Продавам уред за диагностика на всички модели на Volvo произвеждани в периода от 1997 до 2014 година. Диагностиката е чисто нова, никога не е включвана. С нея идват и 3 диска с необходимия софтуер за да се подкара. За повече информация: 0888015019.

[attachment=53894][attachment=53895][attachment=53896][attachment=53897]