Волво Клуб - България

Full Version: Сервиз Бургас
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Здравейте! Някой може ли да ми препоръча сервиз в Бургас занимаващ се основно с марката? Благодаря ви предварително!  Big Grin
Да има читав сервиз в Бургас, Стефан е името на собственика, ако се не лъжа до КАТ му е сервиза.
(10-26-2022, 08:22 AM)Tisho Wrote: [ -> ]Да има читав сервиз в Бургас, Стефан е името на собственика, ако се не лъжа до КАТ му е сервиза.

Благодаря много за информацията! Той се занимава основно с Волво или като цяло е читав майстор? Телефонен номер или точна локация на сервиза има ли как да разберем? Предполагам че пак ще го открия де ама   Smile
(10-26-2022, 08:22 AM)Tisho Wrote: [ -> ]Да има читав сервиз в Бургас, Стефан е името на собственика, ако се не лъжа до КАТ му е сервиза.

Благодаря много за информацията! Той се занимава основно с Волво или като цяло е читав майстор? Телефонен номер или точна локация на сервиза има ли как да разберем? Предполагам че пак ще го открия де ама   Smile