Волво Клуб - България

Full Version: ВАРНЕНСКИ ДЕЛА И ДОКУМЕНТИ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
bg_tiger1978 Wrote:Другата събота, матине в гаража на Мевдо, да разтикаме хАвтомобила?
Хм!Ще ми объркате плановете май! Wink
Утре 25.07.15, в 8,30 на Товарна гара, матине с работно заглавие" Да работят маймуните да стават хора" :mrgreen: Всички желаещи да помагат са добре дошли.