Волво Клуб - България

Full Version: Взаимозаменяеми части
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Тъй като това е много полезно нещо и всеки търси, Ви предлагам този сайт - има и на БГ.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://partfinder.smpeurope.com/index.html?lang=BG&SESSID=0rvgilk9o28s38qq5s48r7b9s0" onclick="window.open(this.href);return false;">http://partfinder.smpeurope.com/index.h ... 5s48r7b9s0</a><!-- m -->

Обикновено една и съща част има различни цени спрямо марката автомобил за който ще се ползва.
А тук може да посочите името на часта и ефтина марка.

п.п. дано ме разбрахте. дано съм бил полезен.