Волво Клуб - България

Full Version: Сервиз в Сливен ?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Момчета здравейте.Другата седмица мисля да си взема едно V 40 и искам да попитам някой можели да ми каже в Сливен на кой сервиз да ходя, за Волвото.Ако ли не в Сливен, може и в Ямбол да е.Не е проблем да отскоча за по едно кафе там.
Любо значи в Сливен бях командировка и ми се наложи да ремонтирам
главата на волвото 460 1,8 моно
Отидох в сервиза в който ремонтирахме камионите останах очарован
кадърни роботници абе да не ги хваля но нямам забележки
ако искаш пиши ще ти обясня къде е сервиза