Волво Клуб - България

Full Version: Оригинални части за холандски газови Vialle
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Здравейте,
съвсем случайно попаднах на едно магазинче на ул. Цар Симеон 115 в София, където хората внасят и продават оригинални части за холандски газови уредби.
тел. 02/9313824, 0888 215206, 0887 209421