Волво Клуб - България

Full Version: S 60 R в "МотоАвангард"
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
"МотоАвангард"от 08.07.2006г.
Нестандартното представяне на S 60 R от Аспарух Минчев Big Grin
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.motoavangard.com/arhiv.php?pageNum_b=0&totalRows_b=13">http://www.motoavangard.com/arhiv.php?p ... lRows_b=13</a><!-- m -->
"МотоАвангард"от 08.07.2006г.
Нестандартното представяне на S 60 R от Аспарух Минчев Big Grin
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.motoavangard.com/arhiv.php?pageNum_b=0&totalRows_b=13">http://www.motoavangard.com/arhiv.php?p ... lRows_b=13</a><!-- m -->
Благодаря. Имаше интересни филмчета. Колкото и странен да е стилът му ми харесва, че подбира по-особени автомобили. Имаше и тест на SAAB 9-3 conv.
Благодаря. Имаше интересни филмчета. Колкото и странен да е стилът му ми харесва, че подбира по-особени автомобили. Имаше и тест на SAAB 9-3 conv.