Волво Клуб - България

Full Version: Изправяне на джанти
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
С настъпването на пролета, огромните кратери които са по улиците :x , преди да се сложат летните гуми ще е необходимо да се бутнат малко джантите предполагам.
До сега съм ходил предимо в Диана, но чесно казано не мисля че са читави относно изправянето на джанти!!!
Моля за предложения и отзиви от гумаджийници?