Волво Клуб - България

Full Version: Един инт'ресен линк
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Това го изкопах от един руски форум.

https://www.volvotechinfo.com/WD123/

Много интересни неща намерих!

Попробуйте! :lol:

А ето и още един много интересен линк:
http://www.s--v--r.narod.ru/

Такаааа...... и за руско говорящите.... още един линк.
http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/index.html

Богата библиотека за 7хх, 8хх и 9хх серии...