Волво Клуб - България
Волво 360 glt - Printable Version

+- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum)
+-- Forum: Volvo cars (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Forum: 3xx серии на Volvo (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Thread: Волво 360 glt (/showthread.php?tid=25679)



Волво 360 glt - vankata7905 - 03-27-2019

Здравейте колеги ,наскоро се сдобих с Волво 360 и искам всичко по колата да е автентично ,имам нужда от оригинален касетофон и пластмасовите малки решетки Каде са на предната броня ..и други елементи трябват но тези най ме дразнят...благодаря