The following warnings occurred:
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$thread_modes - Line: 58 - File: showthread.php(1621) : eval()'d code PHP 8.2.4 (FreeBSD)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1621) : eval()'d code 58 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1621 eval 
Not a member yet? Why not Sign up today
Create an account  

Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Как да премахнем съобщението „Отделете време за подръжка„ на Volvo V40 2012 ↗

#1
Поставете ключа в гнездото и натиснете „start-stop” само веднъж, за да включите на конкакт.
2. Ако на таблто има индикация T1, включете на T2 с  колелото на лоста за превключване на светлинте.
3. На същия лост натиснете постояно бутона OK.
4. Дръже ОК постоянно и натиснете „start-stop” постоянно.
5. На таблото ще се появи "Натистете съединител", след това ще излезе икона „i” - информация. Когато иконата мигне 3 пъти, отпуснете бутона ОК, след това и „start-stop”.
Ще чуете звуков сигнал, ако процедурата е завършена.
ReplyForum Jump:


Users browsing this thread:
1 Guest(s)